Học từ vựng với flashcard và phương pháp Leitner


Một vấn đề muôn thuở của phần lớn mọi người khi học ngoại ngữ đó là từ vựng. Thậm chí có thể nói là nổi ám ảnh trường kỳ. Vì vậy, tìm được một phương pháp học từ vựng phù hợp cho cá nhân mỗi người một điều đáng để bỏ công sức.

Tìm trên mạng bạn sẽ thấy có hàng chục, hàng trăm phương pháp khác nhau. Hàng ngàn người kiểm chứng độ hiệu quả cho mỗi phương pháp đó. Không có phương pháp nào là tốt hay dở, chỉ đơn giản là nó có phù hợp với bạn hay không.

Hãy tạm không bàn về từng phương pháp và ưu khuyết điểm của nó. Trong bài viết này mình chỉ xin phép trình bày sơ qua về phương pháp học từ vựng Leitner với flashcards.(ứng dụng kỹ thuật lặp lại ngắt quãng).